Luften i klassrummet påverkar betygen!

Visste du att luften du andas inomhus påverkar dina resultat i skolan? Det är nämligen så att om luften inte är bra får alla som är i rummet sämre koncentrationsförmåga. Du som elev kan få svårare att ta in kunskap och läraren kan bli sämre på att förklara på ett bra sätt som alla förstår.

  • 15 % av skollokalerna i Sverige har “dålig” eller “ganska dålig” luftkvalitet. Tror du att det är bra eller dåligt för studierna?

4 saker du och dina klasskamrater kan göra om ventilationen inte är tillräckligt bra

Först: Kolla om ni kan hitta skolans OVK-intyg. OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som ska göras regelbundet för att se att ventilationen fungerar som den ska. Även om intyget finns och OVK:n är godkänd kan luften vara dålig, eftersom ventilationen kanske inte är anpassad efter hur många ni är på skolan just nu eller någon annan faktor som ändrar förutsättningarna. Intyget ska sitta synligt någonstans på skolan. Här är några saker ni kan göra för att förbättra ventilationen på er skola:

  1. Prata med klassens elevskyddsombud – från åk 7 har elever rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud.
  2. Ni kan också gå direkt till en lärare eller rektorn på skolan.
  3. Om er skola har ett skyddsombud, prata med denne.
  4. Om inget händer, ta reda på vem som äger fastigheten, det är de tillsammans med arbetsgivaren som är ansvariga.

Läs här vad Arbetsmiljöverket skriver om ansvar för ventilation:
Arbetsmiljöverket >

Kolla din CO2

I lokaler där det vistas många mäniskor kan koldioxid(CO2)-halten bli för hög om ventilationen inte fungerar som den ska.

Ni kan mäta koldioxidhalten i klassrummet eller på andra platser i skolan genom att använda koldioxidmätare. De finns att köpa i välsorterade detaljhandelsbutiker. Om koldioxidhalten är över 1000 ppm kan det betyda att ventilationen inte gör det den ska.

Smittorisken sjunker med bra ventilation

Dessutom ökar risken för att utsättas av smittor och föroreningar om ventilationen inte fungerar fullgott. Ventilationen tillför frisk luft och för bort smittämnen och andra föroreningar som orsakas av såväl oss människor som av material i mattor och möbler och av apparater vi använder.

Läs här vad Arbetsmiljöverket skriver om ventilationens påverkan på smittspridning
Arbetsmiljöverket >

Skrämmande siffror om luften i skolan

Var 3:e år

Minst så ofta måste någon komma och göra en kontroll av ventilationen (det kallas OVK) på skolan. Alltså minst!

3 av 10

Så få kommuner säger att de följer reglerna om att kolla ventilationen i alla sina skolor. 7 av 10 gör det alltså inte!

1 av 4

I var fjärde kommun har 25 procent eller fler av skolorna fått anmärkningar på ventilationen.

1 av 5

Så få kommuner saknar rutiner för att följa upp anmärkningar på gjorda OVK:er i skolorna. Skandal!

Vill du läsa mer om luften i klassrummet?
Läs vår rapport I klassrummet står luften still.

Lektionsplaneringen hittar du här!

Du som fastighetsägare…

…behöver du hjälp med ventilationskontroll (OVK), service eller installation?
Då kan du ta hjälp av ett medlemsföretag.
De hittar du här!

Ladda hem en guide om luften i skolan här >