Hur andas ditt hus?

Svenskar tillbringar 90 procent av sin tid inomhus. Luften vi andas där påverkar hur vi mår och hur pigga vi känner oss. Idag är det tyvärr så att över 50 procent av alla lägenheter i Sverige inte lever upp till kraven på luftomsättning. Och det är ännu värre med småhus, där 78 procent inte skulle klara kraven. Vet du hur ditt hus andas?

Inomhus exponeras vi för en rad olika källor som påverkar vår hälsa. Bland annat partiklar från utomhusluften, föroreningar, kemikalier, ljud, radon, damm, fukt och emissioner från byggnadsmaterial och konsumtionsprodukter som färg och rengöringsmedel.

För att föra bort luft som innehåller luftföroreningar, fukt och dålig lukt behövs bra ventilation. Ventilationens uppgift är att se till att dålig luft förs bort och att frisk luft sugs in i bostaden.

Kort sagt finns det tre olika system för ventilation: självdrag, fläktstyrd frånluft eller FTX och det är stor skillnad mellan hur de här ventilationslösningarna fungerar. I ett FTX system är luften förvärmd och har luftfilter vilket gör det möjligt att styra kvalitén på luften som kommer in.

Självdrag
Fläktstyrd frånluft
FTX

Här kan du lära dig vad du har för ventilation i ditt hus och hur de olika systemen fungerar.
Vad har jag för ventilation? >

Se även en kort film som beskriver hur de vanligaste ventilationssystemen fungerar här >

Några enkla sätt att kontrollera om ventilationen fungerar:

 • Håll ett hushållspapper mot ventilerna. Det ska sugas fast (eller blåsas ut om det är en tilluftsventil).
 • Kontrollera badrumsspegeln efter dusch. Sitter imman kvar i mer än en halvtimme är ventilationen i badrummet för dålig.
 • Känns det matlukt i andra rum än i köket? Det kan betyda att luften strömmar i fel riktning.
 • Finns det kondens på insidan av fönstren är det också en varningssignal.
 • Visslar det i brevlådan?

Så här kan du göra själv för att få bättre luft

 • Vädra ofta under kort tid. Öppna helt.
 • Kontrollera att friskluftsventiler och vädringsfönster är öppna och rena.
 • När du lagar mat, öppna ett fönster i ett rum bredvid köket, inte i köket.
 • Håll rent och dammfritt.
 • Du kan behöva ta bort hela eller delar av tätningslisterna runt dörrar och fönster.

Åtgärder för långsiktigt bättre luft

 • Låt en fackman se över ventilationen.
 • Teckna ett serviceavtal.
 • Byt luftfilter regelbundet.
 • Rengör luftkanalerna minst vart femte år.
 • Justera in luftflödena.
 • Serva fläkten eller aggregatet.

Vädringstips!

Hur ofta du ska vädra beror på vad du har för ventilationssystem, hur många som bor i huset och hur många rum ni har. Om du känner att du vill vädra, vädra ut ordentligt under en begränsad tid istället för lite hela tiden, eftersom det slösar energi.

Se till att det är frisk luft i sovrummet innan du lägger dig. När du lagar mat, öppna ett fönster i ett rum bredvid köket, inte i köket.

Kolla din CO2 hemma

Koldioxidhalten kan visa om du har tillräckligt bra ventilation. Testa gärna själv vad du har för koldioxidhalt där du bor. Numera finns det billiga mätare i detaljhandeln. Mäter du och får över 1000 ppm så kan det vara ett tecken på att ventilationen inte är tillräckligt bra.

Här kan du lära dig mer om hur luften inne påverkar din hälsa >

Du som fastighetsägare…

…behöver du hjälp med ventilationskontroll (OVK), service eller installation?
Då kan du ta hjälp av ett medlemsföretag.
De hittar du här!

Ladda hem en guide till hur hemmet andas här >