Luften där du jobbar påverkar hur du mår och presterar

Människor som jobbar i bra luft både presterar betydligt bättre och har lägre sjukfrånvaro. Är inomhusmiljön tvärtom dålig kan man drabbas av en rad problem. Till exempel sänker dålig ventilation prestationsförmågan med upp till 15 %. Du kan också uppleva trötthet, huvudvärk eller få problem med ögonen, näsan eller de nedre luftvägarna.

Oftast är luftflödena högre på arbetsplatsen än i hemmet och i princip är luften som kommer in alltid filtrerad i kommersiella fastigheter. På arbetsplatsen är du dock oftare i kontakt med många människor och då ökar risken för att utsättas för illaluktande luft och/eller smittor av olika slag. Därför är ventilationen på jobbet minst sagt livsviktig.

Tester på vuxna visar att om en person är i ett rum där det finns 20 liter luft per sekund i stället för 10, så presterar hjärnan dubbelt så bra!

Kontroll vart 3:e eller 6:e år

En så kallad OVK, en Obligatorisk Ventilationskontroll ska göras var 3:e eller 6:e år (om du inte har kontoret i ett en- eller tvåbostadshus, då gäller andra regler). Frekvensen avgörs av vilken typ av ventilationssystem ni har på arbetsplatsen. När gjordes den senast på ditt jobb?

Tips om du upplever att luften inte är bra:

  • Prata med din chef eller ditt skyddsombud.
  • Leta upp eller be om att få ta del av OVK:n. Kolla att den är aktuell och godkänd. Observera att även om den är godkänd kan luften vara dålig, eftersom ventilationen kanske inte är anpassad efter hur många ni är på arbetsplatsen just nu, eller någon annan faktor som ändrar förutsättningarna.
  • Det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda en arbetsmiljö som inte innebär en hälsorisk för de anställda. Stå på dig!

Läs här vad Arbetsmiljöverket skriver om ansvar för ventilation:
Arbetsmiljöverket >

Testa CO2-halten själv!

I lokaler där det vistas mycket människor kan koldioxid(CO2)-halten bli för hög om ventilationen inte fungerar som den ska. Det är enkelt att testa med en mätare som finns i välsorterade detaljhandelsbutiker. Får du över 1000 ppm så kan det vara ett tecken på att ventilationen inte är tillräckligt bra.

Temperatur påverkar effektiviteten

Om inomhustemperaturen är för varm minskar både effektivitet och koncentrationsförmåga. Även skaderisken kan öka och riskerna för att drabbas av trötthet höjs.

Luftföroreningsbovar:

Vi människor står för mycket av det som förorenar luften bara genom vår närvaro. Partiklar från kläder, vår utandningsluft och parfym behöver ventileras bort. Matos, byggmaterial, möbler, rengöringsmedel och kontorsmaskiner avger också ämnen som är skadliga om de inte ventileras bort. Kopieringsmaskiner är några av de värsta bovarna.

Smittorisken sjunker med bra ventilation

Dessutom ökar risken för att utsättas av smittor om ventilationen inte fungerar fullgott. Ventilationen tillför frisk luft och för bort smittämnen och andra föroreningar som orsakas av såväl oss människor som av material i mattor och möbler och av apparater vi använder.

Läs här vad Arbetsmiljöverket skriver om ventilationens påverkan på smittspridning
Arbetsmiljöverket >

Du som fastighetsägare…

…behöver du hjälp med ventilationskontroll (OVK), service eller installation?
Då kan du ta hjälp av ett medlemsföretag.
De hittar du här!

Ladda hem en guide om luften på jobbet här >